Kiedy komornik może zająć nieruchomość dłużnika, którego przerosły zobowiązania?

Wszechobecna łatwość dostępu do produktów i usług stwarza poczucie posiadania. Społeczeństwo konsumpcyjne, które ma nieograniczony dostęp do niezliczonej ilości ofert sprzedaży zarówno produktów spożywczych, odzieżowych, usług gastronomicznych, kulturalnych oraz szeroko pojętych ofert motoryzacyjnych i hipotecznych często z takich ofert korzysta. Osoby, które nie potrafią się powstrzymać przed posiadaniem przedmiotów, na które realnie ich nie stać, coraz częściej wpadają w spiralę długów, ratując swój miesięczny budżet kredytami konsumenckimi i pożyczkami chwilowymi. Zobowiązanie łatwo jest ustanowić, tym bardziej, że firmy pozabankowe, oferujące wsparcie finansowe, nie wymagają szczegółowego sprawdzenia zdolności kredytowej, obciążając w zamian klienta wieloma opłatami z tytułu chwilówki. Zaległości, które namnażają się w zastraszającym tempie, nie muszą oznaczać zadłużenia w pozabankowej instytucji. Wystarczą zaległości w opłatach za czynsz mieszkania lub media, takie jak prąd, gaz, zużycie wody. Zaległości łatwo jest ustanowić, wykorzystując limit karty kredytowej, nie pamiętając jednak o terminowej spłacie zadłużenia. Poważnym krokiem w stronę nieopanowanego zadłużenia są zaległości podatkowe, świadomie lub nieświadomie powstałe w wyniku nieterminowego wpłacania należności podatkowych. Przykładów na temat rosnącego zadłużenia, które trudno jest spłacić, można by wymieniać wiele, skutkiem ich najczęściej jest stres, związany z niemożliwością spłaty długu…

Co zrobić, gdy spłata długu staje się niemożliwa?

Sytuacje losowe, które dotykają ludzi w najmniej odpowiednich momentach, mogą znacznie utrudnić lub nawet uniemożliwić spłatę zadłużenia. Nie można brać pod uwagę jedynie sytuacji osób, które wpadły w wir zaciągania pożyczek chwilowych oraz wykonały ujemne saldo na karcie kredytowej… Częste są przypadki, gdy w wyniku śmierci współkredytobiorcy niemożliwa staje się spłata zadłużenia, rozwód lub ciężka choroba również mogą stanowić spore utrudnienie. Jeżeli przedsiębiorca dobrze prosperującej firmy wziął kredyt na dom, a po kilku latach upadłość ogłosił jego główny odbiorca usług, kredyt hipoteczny może stać się zbyt dużym obciążeniem. Wierzyciel zadłużenia nie będzie z całą pewnością czekał na poprawę sytuacji dłużnika, zmianę okoliczności oraz wierzył zapewnieniom ustnym o później spłacie. Wierzyciel skieruje sprawę do windykatora, a jeśli to nie przyniesie efektu, do komornika np. komornik16.bialystok.pl. Jak zachować się w takiej sytuacji? Przede wszystkim mieć nadzieję, że sprawa nie trafi od razu do komornika, postępowanie windykacyjne można bowiem przeprowadzić polubownie i z dbałością o interesy dłużnika. Nie należy przede wszystkim unikać kontaktu z firmą windykacyjną. Wezwanie do zapłaty należy potraktować jak zaproszenie na rozmowę w celu wspólnego opracowania sposobu spłaty zadłużenia. Jeżeli jednak polubowne rozwiązanie sprawy nie będzie możliwe, nie uda się dojść do porozumienia nawet w kwestii rozłożenia długu na niższe raty, można spodziewać się korespondencji od komornika.

Wezwanie do zapłaty od komornika, co robić?

Jeżeli wierzyciel skierował do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji, dłużnik może liczyć się z tym, że od tego momentu komornik zacznie dochodzić w jego imieniu należności z tytułu zaległych opłat. Od tej chwili komornik zacznie naliczać odsetki oraz opłatę za wykonywanie czynności. Wezwanie do spłaty długu od komornika oznacza, że dłużnik otrzymał dwutygodniowy termin na uregulowanie zaległości wraz z naliczanymi odsetkami. Jeżeli dłużnik nie wykaże chęci spłaty chociaż części długu, będzie unikał kontaktu z komornikiem, urzędnik podejmie dalsze kroki. Komornik, dysponując środkami egzekucji komorniczej, będzie chciał zająć ruchomości lub/i nieruchomości, będące w posiadaniu dłużnika. Zakres egzekucji związany jest bezpośrednio z wysokością zadłużenia oraz wartością posiadanego przez osobę zadłużoną mienia. Jeżeli dłużnik posiada telewizor, inne sprzęty RTV, AGD w dobrym stanie lub możliwe jest zajęcie części comiesięcznego wynagrodzenia za pracę, komornik skorzysta z takich możliwości. Jeżeli jednak te sposoby egzekucji długu zostaną wykorzystane lub zadłużenie opiewa na znacznie wyższą kwotę, komornik może dochodzić zajęcia nieruchomości, będącej własnością dłużnika.

Jak odbywa się zajęcie nieruchomości?

Po otrzymaniu wezwania od komornika, dłużnik wciąż nie wykazuje chęci spłaty długu, suma zadłużenia jest znaczna, a w posiadaniu dłużnika jest nieruchomość. W takiej sytuacji komornik ma prawo dochodzić zajęcia nieruchomości. Po dwóch tygodniach od wskazanego w zawiadomieniu terminu komornik może ustanowić termin opisu i oszacowania nieruchomości. Powołany w tym celu biegły, będzie obiektywnie oceniał stan nieruchomości, współpracując w czynnościach z właściwym komornikiem sądowym. Na czynności biegłego i komornika dłużnik może wnieść skargę, która de facto skutkuje przedłużeniem postępowania. Również współmałżonkowi dłużnika przysługuje możliwość złożenia skargi, jeżeli nieruchomość jest wspólną własnością małżonków, nie wiedząc o długu. Procedury zajęcia są ostateczną formą ingerencji w nieruchomość, jeżeli należy ona do obojga małżonków. Jeżeli jednak dłużnik jest jedynym właścicielem, komornik może nieruchomość wystawić do licytacji publicznej. Jeżeli nieruchomość nie zostanie sprzedana w pierwszej licytacji (od kwoty 2/3 wartości) postanawia się o drugiej licytacji (od 3/4 wartości). Brak ofert kupna skutkuje umorzeniem postępowania. Jeżeli właścicielami nieruchomości w części są strony nie uczestniczące w postępowaniu, należy informować je o wszystkich poczynaniach. Komornik może wyłączyć z egzekucji część nieruchomości, jeśli suma zadłużenia nie stanowi kwoty wartości całej nieruchomości lub gdy część należy do osób, niezwiązanych bezpośrednio z dłużnikiem. Aby nie stracić nieruchomości, warto współpracować z komornikiem, wykazując chęć spłaty zadłużenia, nawet jeśli sytuacja chwilowo to uniemożliwia. Warto znaleźć rozwiązanie, by ocalić w posiadaniu nieruchomość.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *